Galerija

Čakule - 1993. god.

Kiša - 1993. god.

SLIKE IZ CIKLUSA "PRIČE PODMORJA"

NASTALE - 2013. i 14. godine.

 

Zvonimir Požar

Neka se zna da u Maloj Dubi (Živogošće), zatajno stvara slikar koji je 46 godina član Udruženja likovnih umjetnika. Sa puno izložbi, nagrada u Hrvatskoj i inozemstvu te dobrim duhom i na ovaj ga način predstavljamo ljubiteljima likovnih umjetnosti u njegovom ateljeu.

Jorgovani - 1994.god.

Galerija

Autoportret - 1994. god.

Plodovi - 1994. god.

Ove zime 3. - 1993. god.

Premijera - 1993. god.

Tihi kutak - 1993. god.

Moj mir - 1994. god.

Svečanost - 1993. god

Uspomene - 1993. god.

Janjine stepenice - 1994.god

Proljeće 2. - 1994. god.

Proljeće 1. - 1994. god.

Proljeće 3. - 1994. god.

Proljeće 4. - 1994. god.

Iščekivanje - 1992. god.

Ženski dan - 1994. god.

Miris jeseni - 1994- god.

Ljepota - 1994. god.

Svećanost - 1993. god.

Zrela jesen - 1993. god.

Ponoćka - 1993. god.

Jorgovan - 1994. god

Sebilj - 1993. god.

Predvečerje - 1994. god.

Počitelj - 1993. god.

Pred buru - 1994. god.

Pijanino -1993. god

Nostalgija 1. - 1993. god.

Nostalgija 2. - 1993. god.

"TIŠINA"

"PLES U MRIŽI"

"DUBOKA DUBINA"

"MRIJEST"

"PUTOVANJA"

"ZVIZDANO MORE"

"RUZINAVO SIDRO

"RATNICI"

"LAKA KONJICA"

 

 

"DOGAĐAJ"

 

"ŽIVOT NA KONOPU"

"ADIO ALATI"

"LAVIRINT"

"POTOMSTVO"